MENGAPA?

MENGAPA KITA PERLU BANTU MANGSA GUNUNG MERAPI?

“Kamutidaksekali-kali akandapatmencapaihakikatkebajikandankebaktian yang sempurnasebelumkamudermakansebahagiandaripadaapa yang kamusayangi.Dan apajua yang kamudermakanmakasesungguhnya Allah MahaMengetahuinya.”
(Al-Imran ayat 92)



LIHATLAH KESENGSARAAN MEREKA





















BANTUAN DAN SUMBANGAN IKHLAS ANDA SANGAT DIDAMBAKAN MEREKA! 





SUMBANGAN BOLEH DISALURKAN MELALUI

Rakan Masjid UTP (Tabung Kebajikan RM)
0807-0001107-20-8 (CIMB Islamic)

ATAU

Hubungi : Muizz (013-959 4930) / Zaiyinul (019-4549914)